01011, м.Київ, ПАНАСА МИРНОГО, будинок 11, офіс 2/13
(093) 0962292
office@prostocredit.com.ua

Юридична інформація

Кредит онлайн на карту

Про компанію

ПОВНА НАЗВА :
Товариство з обмеженою відповідальністю “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”


ІНДИФІКАЦІЙНИЙ КОД:
ЄДРПОУ 43601144

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
01011, м.Київ, Панаса Мирного, будинок 11, офіс 2/13


ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ УСТАНОВОЮ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ):
64.92 Інші види кредитування


ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ :

  • Загальні збори учасників Товариства
  • Директор Товариства — Яровий С.М.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:
Відокремлені підрозділи відсутні.

ВІДОМОСТІ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ, ВИДАНІ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВ:
Діюче Свідотство про реєстрацію фінансової установи (серія та номер свідоцтва – ФК No В0000260 від 04.06.2021р.)
Діюча ліцензія надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Рішення №21/1429-пк від 04.06.2021р.

ВІДОМОСТІ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ УСТАНОВИ:
Не перебуває в стані припинення.

РІШЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ УСТАНОВИ:
Рішення про ліквідацію Товариства не приймались.

НАЯВНІСТЬ ГАРАНТІЙНИХ ФОНДІВ ЧИ КОМПЕНСАЦІЙНИХ СХЕМ

Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

СПІВПРАЦЯ З КОЛЕКТОРСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ

У ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ” відсутні договори з колекторськими компаніями.


Документи

Статут

Виписка з ЄДРЮО

Свідотство про реєстрацію фін.установи

Витяг про видачу ліцензії

Звіт незалежного аудитора + фін.показники 2020

Звіт незалежного аудитора + фін.показники 1 кв 2021

Інформація про керівників компанії

Типовий кредитний договір

Правила надання коштів у позику

Структура власності

Інша правова інформація

Сума, термін погашення і ставки по кредиту від Товариство з обмеженою відповідальністю “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”

Сервіс Prostocredit надає короткострокові кредити онлайн на карту, а саме Надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту.
Мінімальна сума кредиту складає 10грн, максимальна — 6000грн.
Мінімальний термін для погашення — 1 день. Максимальний термін погашення позики — 30 днів.
Максимальна реальна річна процентна ставка, розрахована, згідно Постанови№16 НБУ від 11.02.2021р. при погашенні кредиту в період 1-30днів — 46 905%
Клієнтом має право достроково перервати договір кредитування, а також продовжувати термін дії договору необмежену кількість разів, сплативши нараховані відсотки на дату погашення.
Додаткові платежі в будь-якому вигляді з клієнта не стягуються.

Позичальник має право протягом 14 календарних днів з моменту укладення цього Договору відмовитися від Договору (одержання Кредиту) без пояснення причин, в тому числі у разі отримання грошових коштів. Про намір відмовитись від цього Договору (одержання Кредиту) Позичальник повідомляє Кредитодавця в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення чотирнадцятиденного строку з дня укладення цього Договору.  Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору (одержання кредиту) Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно умов цього Договору, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору (одержання кредиту).

Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладення між Сторонами додаткових угод до цього Договору. Всі зміни, доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є невід’ємною його частиною.

Процентна ставка за Договором  являється фіксованою і не може бути збільшено  без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Приклад розрахунку реальної процентної ставки і загальної вартості кредиту.

Приклад базується на припущенні, що вся сума заборгованості буде погашена вчасно.
Щодення процентна ставка = 1,7%
Сума кредиту – 1000 грн.
Термін користування кредитом – 30 днів.
Реальна річна процентгна ставка -14951%
Загальна вартість кредиту — 1510 грн.

Механізми захисту прав споживачів


У випадку наявності скарг на дії компанії або його працівників, Ви можете вирішити питання в порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме :
крок.1 Направити скаргу в компанію на E-mail: office@prostocredit.com.ua, або за телефоном в робочі дні з 09:00 по 19:00 (093) 0962292 . Також Ви можете направити письмову скаргу на адресу компанії , 01011, м.Київ, Панаса Мирного, будинок 11, офіс 2/13.
У випадку надходження скарги в електронному вигляді, терміни розгляду і відповіді складають від 1 дня до 1 тижня.
У випадку направлення листа засобами Укрпочти на адресу компанії, терміни розгляду можуть складають до 1 міс.
крок.2 У випадку неможливості вирішити питання з фінансовою компанію, Ви можете звернутись до контролюючих органів :
— Національний банк України. Адреса для листування: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; Телефон 0 800 505 240, Розділ захисту прав споживачів на сайті НБУ, E-mail: nbu@bank.gov.ua
— Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів: Адреса: 03680, г. Киев, ул. Антоновича, 174, тел. (044) 417-21-01
крок.3 У випадку неможливості вирішити питання в позасудовому порядку, Ви можете звернутись з позовом до суду.